Rapportering til Dansk Bridge Forbund – kan ske helt automatisk:

Danske klubber skal ikke længere først sætte deres turneringer op i Bridgecentralen. Man kan dog stadig bruge Bridge Centralen og BWS filer; men som anført behøves det ikke længere.

Turneringen sættes op i Bridge+More – med den fleksibilitet det betyder – for eksempel ved ændringer af turneringsstørrelse – så sørger Bridge+More for alt herunder resultatberegning og visning.

Resultaterne fra turneringer gemmes af Bridge+More, og alle spillerne kan logge ind og se dem – læs mere her (login er krævet af hensyn til GDPR reglerne).

Hvis klubben ønsker det, kan udvalgte eller alle resultater ses offentligt, uden login til Bridge+More.

Er en klub medlem af DBf, kan turneringsdata fra B+M hentes automatisk efter spil i XML-format. B+M understøtter XML fra alle turneringsformer – DBf automatiske import omfatter for nuværende kun par – Howell og Mitchell.

DBf kører såvel handicap-beregning som mesterpoint tildeling udenom om BridgeCentral. Spillernes hac+MP-data tildeles altså parallelt med BC.

Disse oplysninger vil derfor optræder som opnåede i Bridge+More.

Bridge+More importerer dagligt alle DBf medlemmers opdaterede detaljer herunder handicap.

Det er en simpel setting på en klubben side i Bridge+More, som styrer om klubben ønsker at anvende automatisk resultat opdatering til forbundet.

Denne setting hedder ”Mulighed for at indberette til DBF”

Man kan dog slå denne standard setting fra for en enkelt turnering  – ved at huske at afklikke fluebenet  under turneringsoprettelsen her. Se billedet til højre